Calendar / Term Dates

2018

Term 1:

Mon 29th Jan - Fri 13th April

Term 2:

Mon 30th Aprl- Fri 6th July

Term 3:

Mon 23rd July - Fri 28th Sept

Term 4:

Mon 15th Oct - Fri 14th Dec

2019

Term 1:

Mon 04th Feb - Fri 12th April

Term 2:

Mon 29th Aprll- Fri 5th July

Term 3:

Mon 22nd July - Fri 27th Sept

Term 4:

Mon 14th Oct - Thur 19th Dec