Calendar / Term Dates

2019

Term 1:

Mon 04th Feb -

Fri 12th April

Term 2:

Mon 29th Aprll-

Fri 5th July

Term 3:

Mon 22nd July -

Fri 27th Sept

Term 4:

Mon 14th Oct -

Thur 19th Dec

2020

Term 1:

Mon 3rd Feb -

Thurs 9th April

Term 2:

Tues 28th April-

Fri 3rd July

Term 3:

Mon 20th July -

Fri 25th Sept

Term 4:

Mon 12th Oct -

Wed 16th Dec