Calendar / Term Dates

2020

Term 1:

Mon 3rd Feb -

Thurs 9th April

Term 2:

Tues 28th April-

Fri 3rd July

Term 3:

Mon 20th July -

Fri 25th Sept

Term 4:

Mon 12th Oct -

Wed 16th Dec

2021

Term 1:

Wed 3rd Feb -

Fri 16th April

Term 2:

Mon 3rd May-

Fri 9th July

Term 3:

Mon 26th July -

Fri 1st Oct

Term 4:

Mon 18th Oct -

Wed 15th Dec